Kaj je Kur'an?

Skrajna manifestacija Božje milosti do človeka, najvišja modrost in lepota izražanja: na kratko, Božja beseda. Če vprašate kateregakoli muslimana naj vam jo opiše, bi najverjetneje vsi uporabili podobne besede.

7 razlogov za
branje Kur'ana

V Kur'anu piše, da ljudje nikakor ne moremo in ne znamo napisati take ali podobne knjige. Kur'an je pozival s tem vprašanjem že pred 1400 leti in vendar ga do sedaj še nihče ni bil sposoben spodbiti.

Sprejmite
Kur'anski izziv!

Kur'an ni edinstven samo po načinu predstavljanja svoje teme, temveč je edinstven tudi v smislu, da je sam po sebi čudež.

Znanstveni čudeži
v Kur'anu

Znanost o moderni kozmologiji, ki temelji na opažanju in teoriji, jasno kaže, da je bilo nekoč vesolje le oblak "dima" (tj. nepropustna, zgoščena, plinasta snov).

Kaj je Kur'an?

Božji čudež v literaturi - poslanstvo, znanost, opozorilo, modrost, resnica

Skrajna manifestacija Božje milosti do človeka, najvišja modrost in lepota izražanja: na kratko, Božja beseda. Če vprašate kateregakoli muslimana naj vam jo opiše, bi najverjetneje vsi uporabili podobne besede. Za muslimane Kur'an predstavlja neizpodbitno, edinstveno Božjo besedo. Razodel jo je Vsemogočni Allah preko poslanca Muhammada ﷺ (Naj je Allahov blagoslov in mir z njim). Poslanec (Mir z njim) sam ni imel nobene vloge pri avtorstvu Kur'ana, bil je le človeški tajnik, ki je ponavljal kar mu je narekoval Njegov Stvarnik:

"On (Muhammad) ne izraža svojih želj, temveč je Navdih, ki se mu razodeva" [Plemeniti Kur'an 53:3-4]

Kur'an je bil razodet poslancu Muhammadu ﷺ (Mir z njim) v Arabščini skozi obdobje triindvajsetih let. Sestavljen je v tako edinstvenem slogu, da se ne more smatrati kot poezija niti ne proza, temveč zmes obojega. Je edinstven in ne more biti simuliran ali kopiran. Vsemogočni Allah celo izziva človeštvo naj poskusi, če lahko:

"Ali pa pravijo, da ga je ponaredil? Reci: Sestavite torej eno poglavje podobno temu [kur'anskemu] in kličite (v pomoč) kogarkoli lahko, poleg Gospoda, če govorite resnico" [Plemeniti Kur'an 10:38]

Jezik v Kur'anu je zares vzvišen, njegova recitacija se dotika srca, kot je povedal eden nemuslimanskih učenjakov, 'bilo je kot bi poslušal ritem svojega srca'. Zaradi edinstvenega jezikovnega stila je Kur'an lahko berljiv, in tudi zelo lahko se ga je zapomniti. Slednje dejstvo je igralo veliko vlogo pri ohranjanju Kur'ana in tudi duhovnem življenju muslimanov. Allah pravi:

"In prav zares Smo razodeli Kur'an tako, da ga je lahko razumeti in si ga zapomniti; je potem kdo, ki bi želel biti opomnjen?" [Plemeniti Kur'an 54:17]

Ena najpomembnejših karakteristik Kur'ana je dejstvo, da ostaja danes edina sveta Knjiga, ki ni bila nikoli spremenjena; ostala je prav taka, kot je bila ob razodetju, brez vsakršnih ponaredkov. Sir Wiliam Muir je rekel: 'Verjetno ne obstaja nobena druga knjiga, ki bi ostala toliko časa (štirinajst stoletij) nespremenjena.' Kur'an je bil zapisan med življenjsko dobo in pod nadzorstvom poslanca Muhammada ﷺ (Mir z njim), ki pa je bil sam nepismen. Njegova verodostojnost je ostala neomadeževana, in njegovo ohranjenost do danes se smatra kot izpolnitev Božje besede:

"Resnični smo Mi razodeli Sporočilo, in Mi ga bomo varovali." [Plemeniti Kur'an 15:9]

Kur'an je knjiga, ki ponuja duševno in intelektualno hrano, po kateri človek tako hrepeni. Med temami, ki jih obravnava so; enovitost Allaha, namen človekovega obstoja, vera in zavedanje Allaha, naslednje življenje, ter njegov pomen. Kur'an daje velik poudarek na razum in razumevanje. V smislu razumevanja prestopi prag zgolj zadostiti človekov intelekt - povzroči, da razmisli o globljem pomenu. V Kur'anu so izzivi in prerokbe. Eno izmed najbolj zanimivih področij v zadnjih letih je bilo odkritje številnih znanstvenih informacij v Kur'anu, kot so tako imenovani 'veliki pok', embriološke informacije, in druge informacije povezane z astronomijo, biologije itd. V Kur'anu ni ene same izjave, ki ne bi bila podkrepljena z sodobniki odkritji. Na kratko, Kur'an izpopolni srce, dušo in razum.

Morda najboljši opis Kur'ana je tisti, ki ga je 'Ali, poslančev bratranec, izrazil kot,

"Božja knjiga. V njej so zapisi o tem kar je bilo pred vami, sodba o tem kaj je med vami, in napovedi o tem kaj bo za vami. Je dokončen, in ne primeren za lahkomiselnost. Kdorkoli je tiran in ga ignorira, ga bo Allah uničil. Kdorkoli išče vodstvo od koga drugega, bo zapeljan na stan pot. Kur'an je nezlomljiva vez z Allahom; je opomin poln modrosti in prave poti. Ne da se ga izkriviti z jeziki, niti se ga ne da razdeliti. Nikoli se ne zdolgočasi ponovnega preučevanja; učenjaki se bodo vedno vračali nazaj k njem. Poln je neskončnih osupljivosti. Kdor govori iz Kur'ana, bo govoril resnico, kdor vlada na podlagi njega, bo vladal pravično, in kdor se ga bo trdno oprijemal, bo voden po pravi poti." [At-Tirmidhi]

Nazaj Na Vrh

Zakaj prebrati Kur'an?

Pomembnost plemenitega Kur'ana

Edinstven

Izziva vas, da ga poskušate spodbiti? Kako?

V Kur'anu piše, da ljudje nikakor ne moremo in ne znamo napisati take ali podobne knjige, pa četudi bi zbrali vse vire sveta in dobili pomoč tudi od duhov (džinov – nevidnih bitij).

Kur'an je pozival s tem vprašanjem že pred 1400 leti in vendar ga do sedaj še nihče ni bil sposoben spodbiti.

Milijarde knjig je že bilo napisanih, vendar ni ene same take kot je Kur'an.

Nedotakljiv

To je edino versko izročilo, ki se je ne glede na dolga leta od časa objave, ohranilo čisto in nespremenjeno kot je bilo na začetku. Kur'an se je ohranil nedotaknjen.

Nič ni bilo dodanega, nič v njem se ni spremenilo in čisto nič ni bilo odvzeto, čeprav je bil razodet že pred 1400 leti.

Zadnje razodetje

Kur'an je zadnje razodetje od Allaha človeštvu.

Allah je razodel Toro Mojzesu, Psalme Davidu, Evangelij Jezusu in na koncu Kur'an Muhammadu (Mir naj bo z vsemi).

Nobena druga knjiga ne more nadomestiti Kur'ana.

Nesporna knjiga

Kur'an prenese test časa in natančnega pregleda. Nihče ne more oporekati resnici te knjige. Govori o preteklosti oz. zgodovini, prihodnosti in prerokbah, ki so se izkazale za resnične. Omenja podrobnosti kot so fizikalni pojavi, ki nam niso bili znani do pred kratkim, ko so šele kasnejša znanstvena odkritja dokazala, da je imel Kur'an ves čas prav. Vsako drugo knjigo je potrebno spremeniti ali predelati, da se ujema z sodobnim znanjem in odkritji. Kur'an sam ni nikoli v nasprotju z na novo odkritimi znanstvenimi dejstvi.

Vodnik za to življenje in posmrtno življenje

Kur'an je najboljši vodnik o tem, kako strukturirati (zgraditi) vaše življenje.

Nobena druga knjiga ne predstavlja tako celovit oz. popoln sistem, ki vključuje vse vidike človekovega življenja. Kur'an opozarja na način, kako si zagotoviti večno srečo v posmrtnem življenju. Je vodnik, ki prikazuje pot do raja.

Božja navodila

Allah nas ni pustil samih. Allah nas je ustvaril z razlogom. Allah nam je dal jasno vedeti, zakaj nas je ustvaril, kaj zahteva od nas in kaj je pripravil za nas. Če upravljamo stroj v nasprotju s specifikacijo proizvajalca, se nam bo le- ta pokvaril.

Kaj pa VI? Ali imate lasten priročnik za samega sebe? Kur'an je od vašega Stvaritelja.
To je darilo za vas, da boste zagotovo delovali uspešno in se izognili neuspehu.
Je zdravilo od Allaha, izpopolnjuje dušo in čisti srce ter odpravlja dvome in prinaša mir.

Klicna kartica za komunikacijo z vašim Gospodarjem

Ljudje smo družabna bitja. Radi imamo komunikacijo z drugim inteligentnim življenjem. Kur'an nam pove, kako komunicirati z viri vseh inteligenc in viri vsega življenja.

Kur'an nam pove, kdo je Allah, kako Ga nazivati in na kakšen način komunicirati z Njim.

ALI SE TI TEH SEDEM RAZLOGOV NE ZDI ZADOSTNIH ZA BRANJE KUR'ANA?

Hvala Allahu, Gospodarju vseh svetov!

Nazaj Na Vrh

Izziv

Literarni & jezikovni čudež

Kur'an ni edinstven samo po načinu predstavljanja svoje teme, temveč je edinstven tudi v smislu, da je sam po sebi čudež. Z izrazom "čudež" se nanašamo na izvedbo nadnaravnega ali nenavadnega dogodka, ki ga človek ne more izvesti sam. Zapisano je, da je poslanec Muhammad ﷺ (Naj je Allahov blagoslov in mir z njim) izzval Arabce naj poskusijo izdati literarno delo, ki bi lahko bilo primerljivo s Kur'anom. Toda tega niso bili zmožni narediti, kljub svoji dobro znani retorični in literarni moči. Ta izziv je bil Arabcem in človeštvu predstavljen v treh fazah:

1. Celoten Kur'an

V Kur'anu je Allah ukazal poslancu (Mir z njim) izzvati stvarstvo, naj ustvari knjigo podobno Kur'anu:

"Reci: ‘Če bi se človeštvo in Džinni zbrali skupaj, da bi poustvarili Kur'an, ne bodo uspeli ustvariti nekaj podobnega, čeprav bodo uporabili vse svoje moči in si pomagali." [Plemeniti Kur'an 17:88]

2. Deset Sur (Poglavij):

V nadaljevanju jim je Allah očitno olajšal izziv. Tistim, ki so zanikali Božji izvor Kur'ana, je rekel naj poskusijo poustvariti deset Sur (poglavij) Kur'ana:

"Ali pravijo, da ga je on sestavil? Reci (jim), ‘Prinesite deset sestavljenih Sur kot te, in pokličite na pomoč kogarkoli lahko poleg Allaha, če govorite resnico." [Plemeniti Kur'an 11:13]

3. Ena Sama Sura (Poglavje)

Njegov zadnji izziv je, da poskusijo ustvariti eno samo poglavje, ki bi bilo primerljivo s Kur'anom. Najkrajše poglavje v Kur'anu je poglavje Al-Kauthar, ki ga sestavljajo samo trije verzi. Allah pravi:

"In če ste v dvomih o tem kar Sem razodel Mojemu Služabniku, prinesite eno samo podobno Suro in pokličite svoje priče poleg Allaha, če govorite resnico." [Plemeniti Kur'an 2:23]

Ti izzivi niso bili le prazne besede za katere se nihče ne bi zanimal in jih ne poskušal dokazati napačne. Poslančev (Mir z njim) klic k monoteizmu, odpravi čaščenja vseh vrst idolov in enakovrednosti sužnjev z njihovimi gospodarji, je ogrožal celoten socialno-ekonomski okvir družbe v Meki. In še posebno status voditeljev plemena Kurejš, iz katerega je izhajal poslanec (Mir z njim). Meka, trgovski in duhovni center Arabije, je obupano želela ustaviti širitev Islama. Toda vse, kar bi morali nasprotniki poslanca (Mir z njim) storiti, da bi zdrobili to gibanje, je poustvariti eno samo Suro (poglavje), ki bi bilo kot katerokoli od poglavij, ki so jih recitirali poslanec (Mir z njim) in njegovi sledniki. Številni govorniki in pesniki iz plemena Kurejš so poskušali imitirati Kur'an, toda niso uspeli. Potem so poslancu (Mir z njim) ponudili ogromno bogastva, pozicijo kralja in najplemenitejše ženske v zameno za njegovo obljubo, da bi prenehal vabiti ljudi k Islamu. Na to se je odzval z recitiranjem prvih trinajstih verzov Sure Fussilat, dokler ga niso ustavili. [Zbral Al-Hakim, Al-Bajhaqi, Abu Ja'la in Ibn Hišam. Razglašen kot Hasan od Ibrahima Al'-Ali v Sahih As-Sirah An-Nabawijjah, stran 64]

Kurejši so mučili svoje sužnje in sorodnike, ki so sprejeli Islam, z namenom spreobrniti jih nazaj v poganstvo. Kasneje so organizirali ekonomski bojkot proti poslancu, njegovimi sledniki in člani njegovega klana, Banu Hašim, ter jih poskušali zatreti s stradanjem. Toda tudi ta načrt je sčasoma doživel neuspeh. Končno so sprejeli odločitev, da ga ubijejo v njegovem domu in nadenj poslali oborožene, mlade može iz vseh klanov Kurejšev. Tako bi krivda padla na vse klane in maščevanje poslančevega klana za njegov umor bi bilo nemogoče.

Toda Allah je omogočil poslancu (Mir z njim) in njegovim slednikom zbežati iz Meke in se pridružiti novi skupini iz mesta na severu po imenu Jathrib. Islam se je hitro širil med klani Jathriba in v nekaj letih je večina mesta sprejela Islam. Poslanec Muhammad ﷺ (Mir z njim) je postal tamkajšnji vladar in ime mesta se je preimenovalo v Madinah An-Nabi (Mesto Poslanca). Kasneje pa je bilo skrajšano v Medina. V naslednjih osmih letih so klani Meke in sosednjih dežel, izvajali številne neuspešne vojne kampanje proti vzhajajoči muslimanski državi v Medini. Toda ob koncu so muslimani prevzeli nadzor nad samo Meko.

Kurejši in njihovi zavezniki bi se lahko izognili vsem tem nasilju in prelivanju krvi, če bi le sestavili zgolj tri verze poezije ali tekoče proze primerljive z najkrajšo Suro Kur'ana. Potemtakem, ni dvoma o edinstvenem Kur'anskem literarnem stilu, o čudežu njegovih rim in čudovitosti njegovega ritma.

Rečeno je bilo, da edinstvenost Kur'ana ni nujno brez para, saj imajo veliki angleški pesniki, kot so Shakespeare, Chaucher ali veliki pesniki drugih jezikov, prav tako lastne unikatne stile, ki jih naredijo drugačne od sodobnikov. Toda, če bi, na primer neki pesnik današnjega časa podrobno preštudiral Shakespearjeva dela in napisal sonet v njegovem stilu, uporabil star papir in pisalo, ter trdil, da je odkril njegovo dolgo izgubljeno pesem, bi literatura, po previdni raziskavi, verjetno to trditev sprejela. Tako so lahko tudi največji pesniki imitirani, ne glede na to, kako edinstven je bil njihov stil, prav tako kot so bili imitirani slavni slikarji. [Pravzaprav nekateri angleški učenjaki pravijo, da je veliko del, ki jih pripisujejo Shakespearu, napisal sodobnik Christopher Marlowe]. Kur'an pa je na drugi strani na povsem drugem nivoju, saj so skozi stoletja obstajali številni poskusi ponareditev, toda niti eden ni prestal natančnega pregleda. In kot je že bilo omenjeno, izziv poskusa imitacije Kur'ana je bil najintenzivnejši med časom razodetja, ko so bile literarne veščine Arabcev na vrhuncu. Toda kljub temu, ni bilo uspešnega poizkusa.

Dr. Abu Aminah Bilal Philips

Nazaj Na Vrh

Znanost v Kur'anu

Kur'an navdušuje znanstvenike - Nova odkritja potrjujejo Kur'an

Kur'an o začetku vesolja

Znanost o moderni kozmologiji, ki temelji na opažanju in teoriji, jasno kaže, da je bilo nekoč vesolje le oblak “dima” (tj. nepropustna, zgoščena, plinasta snov). To je eden od neovrženih temeljev moderne kozmologije. Znanstveniki sedaj lahko opazujejo nove zvezde, ki nastajajo iz ostankov tega “dima”. Svetleče zvezde, ki jih vidimo ponoči, so bile, kot je bilo celotno vesolje, v “dimasti” snovi. Allah je rekel v Kur'anu:

“Potem se je povzdignil proti nebu, ki je bilo dim…” [Plemeniti Kur'an 41:11]

Ker so Zemlja in nebesa nad njo (Sonce, Luna, zvezde, planeti, galaksije, itd.) nastali iz tega istega “dima”, sklepamo, da so bila Zemlja in nebesa ena povezana celota. Potem so se iz tega homogenega “dima” oblikovali in ločili eden od drugega. Allah je rekel v Kur'anu:

“Mar tisti, ki ne verujejo niso pomislili, da so bila nebesa in Zemlja združena celota in Mi smo ju nato ločili?” [Plemeniti Kur'an 21:30]

Dr. Alfred Kroner je eden izmed svetovno znanih geologov in je profesor in predsednik oddelka za geologijo na univerzi v Mainzu v Nemčiji. Dr. Kroner pravi: “Razmišljajoč, od kod je Muhammad ﷺ (Naj je Allahov blagoslov in mir z njim) izhajal, mislim, da je skoraj nemogoče, da je lahko vedel toliko o stvareh, kot je na primer skupni izvor vesolja, saj so znanstveniki šele v zadnjih nekaj letih z zelo kompleksnimi in naprednimi tehnološkimi metodami odkrili, da je to, kar je Muhammad ﷺ (Mir z njim) dejal pred toliko leti, resnično.” Rekel je tudi: “Mislim, da nekdo, ki ni vedel ničesar o nuklearni fiziki, ni bili sposoben pred štirinajstimi stoletji najti v svojem lastnem razumu povezave med Zemljo in nebesi, in sicer, da imajo skupni izvor.”

Kur'an o velikih možganih

Allah je o enem izmed zlobnih nevernikov, ki je prepovedal poslancu Muhammadu ﷺ (Mir z njim) moliti pred Kabo, v Kur'anu rekel:

“Nikakor ne! Če ne preneha, ga bomo zagotovo zgrabili za Naseyah (sprednji del glave) – lažen in grešen Naseyah (sprednji del glave)!” [Plemeniti Kur'an 96:15-16]

Zakaj Kur'an opisuje sprednji del glave kot lažen in grešen? Zakaj ne pravi, da je oseba lažna in grešna? V kakšni povezavi je sprednji del glave z laganjem in grešnostjo?

Če pogledamo v lobanjo skozi sprednji del glave, najdemo predčelni predel velikih možganov. Kaj nam fiziologija pravi o funkcijah te površine? V knjigi z naslovom Essentials of Anatomy & Physiology o tej površini piše: “Motivacija in priprava na načrtovanje ter začetne gibe se zgodi v sprednjem delu lobanje.” V knjigi tudi piše: “V odnosu do njegovega vpletanja v motivacijo se predčelni predel smatra za funkcionalni center za agresijo …”

Torej je ta predel velikih možganov odgovoren za načrtovanje, motiviranje in začenjanje dobrega in slabega vedenja ter za laganje in pričanje resnice. Tako je sprednji del glave primerno opisan kot lažen in grešen, kot pravi Kur'an:

“… za lažen in grešen Naseyah (sprednji del glave)!” [Plemeniti Kur'an 96:16]

Profesorjem Keith L. Moorom pravi, da so znanstveniki šele v zadnjih šestih letih odkrili te funkcije predčelnega dela. [Scientific Miracles in the Front of the Head str. 41]

Kur'an o gorah

Knjiga z naslovom ‘Earth' (Zemlja) je osnovni priročnik na mnogih univerzah po svetu. Eden izmed avtorjev je častno upokojeni profesor Frank Press. Bil je znanstveni svetovalec nekdanjemu predsedniku Združenih držav Amerike, Jimmyu Carterju. Njegova knjiga pravi, da imajo gore ležeče korenine [stran 435] in te korenine so globoko zakopane v zemljo. Tako gore dobijo obliko klinov, kot prikazuje primer na strani 220 v isti knjigi.

Kur'an je gore opisal tako. Allah je rekel v Kur'anu:

“Mar nismo naredili Zemlje kot počivališče, planine kot kline …” [Plemeniti Kur'an, 78:6-7]

Moderna znanost je dokazala, da imajo gore pod površjem globoke korenine in da te korenine lahko dosežejo nekajkratno višino tudi nad površjem. Tako je najbolj primerna beseda, ki opiše gore na osnovi informacij, ‘klin', ker je večina pravilno postavljenih klinov skritih pod površjem zemlje. Iz zgodovine znanosti vemo, da je bila teorija o globokih koreninah gora predstavljana šele v drugi polovici devetnajstega stoletja. [Geological Concept of Mountains stran 5]

Gore igrajo pomembno vlogo tudi pri stabilizaciji zemeljske skorje. [Geological Concept of Mountains stran 44-45] Zadržujejo tresenje Zemlje. Allah je v Kur'anu rekel:

“In On je po Zemlji raztresel nepremične gore, da vas ne bi premikalo…” [Plemeniti Kur'an 16:15]

Moderna teorija o tektonskih ploščah pravi, da gore delujejo kot stabilizatorji Zemlje. To znanje o vlogi gora kot stabilizatorjev Zemlje v okviru tektonskih plošč, se je začelo v moderni znanosti omenjati šele v poznih 60-ih letih.

Ali je lahko nekdo v času življenja poslanca Muhammada ﷺ (Mir z njim) vedel karkoli o pravi obliki gora?

Ali si je lahko nekdo predstavljal, da se trdna, masivna gora, ki jo vidi pred seboj, dejansko razprostira globoko v Zemljo in ima korenine, kot trdijo znanstveniki?

Moderna geologija je potrdila resnico Kur'anskih verzov. [Geological Concept of Mountains stran 5]

Kur'an o morjih in valovih

Allah je v Kur'anu rekel:

“Dela nevernikov so kakor tema nad globokim morjem, po katerem se drug za drugim valijo valovi, nad njimi pa visijo oblaki – tema v temi, niti prsta pred nosom se ne vidi…” [Plemeniti Kur'an 24:40]

Verz omenja temo, ki jo najdemo v globokih morjih in oceanih, kjer človek ne vidi svoje iztegnjene roke. Temo v globokih morjih in oceanih najdemo v globini okoli 200 metrov in nižje. V tej globini ni skoraj nobene svetlobe. Pod globino 1000 metrov pa svetlobe sploh ni. [Oceans Elder and Pernetta stran 27]

Človeška bitja se brez pomoči podmornic ali posebne opreme niso sposobna potopiti več kot štirideset metrov. Človeška bitja v globokih in temnih delih oceanov, kot je globina 200 metrov, ne morejo preživeti brez pomoči.

Znanstveniki so to odkrili nedavno s pomočjo posebne opreme in podmornic, ki so jim omogočile, da se potopijo v globine oceanov.

Iz naslednjega stavka prejšnjega verza “… nad globokim morjem, po katerem se drug za drugim valijo valovi, nad njimi pa visijo oblaki …” lahko razberemo tudi, da so globoke vode morij in oceanov pokrite z valovi in so nad temi valovi drugi valovi.

Jasno je, da so drugi niz valov gladinski (oz. površinski) valovi, ki jih vidimo, ker verz omenja, da so nad drugim nizom valov oblaki. Kaj pa prvi valovi? Znanstveniki so nedavno odkrili, da so tu notranji valovi, ki “se pojavijo na plasteh gostote med plastmi z različno gostoto.”

Notranji valovi prekrivajo globoke vode morij in oceanov, ker imajo globoke vode večjo gostoto kot vode nad njimi. Notranji valovi se obnašajo kot površinski. Lahko se tudi lomijo, kot se lomijo zunanji. Ne moremo jih videti s prostim očesom, ampak jih lahko odkrijemo s preučevanjem temperaturnih sprememb ali sprememb slanosti v dani lokaciji.

Kur'an o oblakih

Ko voda izhlapeva iz morij in rek, oblikuje majhne oblake. Ko se manjši oblaki združijo, se vzgornjiki v večjem oblaku povečajo. Vzgornjiki v bližini sredine oblaka so močnejši, kot tisti pri robovih. Povzročijo, da telo oblaka zraste v navpično in tako se oblak kopiči. Navpična rast povzroči, da se telo oblaka raztegne v hladnejše regije atmosfere, kjer se oblikujejo vodne kaplje in toča ter tako vse bolj rastejo. Ko te vodne kaplje in toča postanejo pretežki za podporo vzgornjikov, začnejo padati iz oblaka kot dež, toča itd. [Vir:"The Atmosphere" str. 269 in "Elements of Meteorology" str. 141-142]

Zdaj pa, zavoljo razgovora, poglejmo, kako so ‘muslimanski znanstveniki' izoblikovali svoje razumevanje na podlagi razodetega Kur'ana pred več kot 1400 leti:

“Mar ne vidite, da Allah vodi oblake? Nato jih privede skupaj, nato jih naredi v maso in iz nje vidite padati dež.” [Plemeniti Kur'an 24:43]

Meteorologi so z uporabo napredne opreme, kot so letala, sateliti, računalniki, baloni in ostalega, za preučevanje vetrov in njihove smeri, merjenje vlage in njenih sprememb ter določanje stopenj in sprememb zračnega pritiska, nedavno odkrili te podrobnosti o oblikovanju oblakov, njihovi zgradbi in funkcijah.

Prejšnji verz, po omembi oblakov in dežja, govori o toči in strelah:

“…in On (Allah) pošlje z neba gore (oblakov) znotraj katerih je toča, in On z njo zadane, kogar hoče in jo odvrne od kogar hoče. Blisk njegove strele skoraj vzame vid.” [Plemeniti Kur'an 24:43]

Ta verz lahko prebudi vprašanje, in sicer zakaj verz povezuje “njegove strele” s točo? Ali to pomeni, da je toča glavni faktor pri ustvarjanju strele? Oglejmo si, kaj pravi o tem knjiga Meteorology Today. Pravi, da se oblak naelektri, ko toča pada skozi predel v oblaku s skoraj zaledenelimi kapljicami in ledenimi kristali. Ko tekoče kapljice trčijo ob zrna toče, zmrznejo ob dotiku in sprostijo skrito toploto. To ohrani površino zrn toplejšo od navzočih ledenih kristalov. Ko pride zrno toče v stik z ledenim kristalom, se zgodi pomemben fenomen: elektroni se stečejo od hladnejšega predmeta proti toplejšemu, zato zrno toče postane negativno nabito. Enak efekt se pojavi, ko pridejo skoraj zaledenele kapljice v kontakt z zrni toče in se majhni pozitivno nabiti drobci ledu odlomijo. Vzgornjiki prenesejo te lažje pozitivno nabite delce v zgornji predel oblaka. Toča, ki je negativno nabita, pade na spodnji del oblaka, ki zatorej postane negativno nabit. Ti negativni naboji se potem sprožijo kot strela. Na podlagi tega pridemo do sklepa, da je toča glavni faktor pri nastajanju strele. [Meteorology Today str. 437]

Ta podatek o streli so odkrili nedavno. Vse do leta 1600 so prevladovale Aristotelove ideje o meteorologiji. Sam Aristotel je rekel, da atmosfera vsebuje dve vrsti hlapov, vlažne in suhe. Rekel je tudi, da je grmenje zvok trka med suhimi hlapi in sosednjimi oblaki, ter da je strela vžig in gorenje suhih hlapov s tankim in slabim ognjem. To je nekaj idej o meteorologiji, ki so prevladovale v času razodetja Kur'ana pred štirinajstimi stoletji.

To je nekaj idej o meteorologiji, ki so bile dominantne v času razodevanja Kur'ana, pred štirinajstimi stoletji.

Kur'an o razvoju človeškega zarodka

V plemenitem Kur'anu Allah govori o stopnjah razvoja človeškega zarodka:

“Zares smo ustvarili človeka iz bistva Zemlje, potem smo ga kot kapljo semena postavili na varno mesto. Potem smo iz kaplje semena naredili alaqah (pijavka, viseča stvar, krvni strdek), iz alaqah smo naredili mudghah (prežvečena substanca)…” [Plemeniti Kur'an 23:12-14]

Dobesedno ima arabska beseda alaqah tri pomene:

pijavka,
viseča stvar in
krvni strdek.

1. Če primerjamo pijavko z embriom v alaqah stopnji, najdemo med njima podobnosti. [The Developing Human stran 8] Prav tako zarodek na tej stopnji dobiva hrano od materine krvi, podobno kot pijavka, ki se hrani s hrano drugih. [Human Development as Described in Quran and Sunnah stran 36]

2. Drugi pomen besede alaqah je “viseča stvar”. Visenje zarodka med alaqah stopnjo v maternici povsem ustreza tem opisu.

3. Tretji pomen besede alaqah je “krvni strdek”. Ugotovimo, da je zunanji izgled zarodka in njegovih ovojnic med alaqah stopnjo podoben krvnemu strdku. To je zaradi prisotnosti velike količine krvi v zarodku med to stopnjo. Takrat kri v zarodku ne kroži vse do tretjega tedna starosti. Tako je takrat enak krvnemu strdku.

Ob analizi diagrama primitivnega kardiovaskularnega sistema v zarodku med alaqah stopnjo, opazimo, da je zunanji izgled zarodka in njegovih ovojnic zaradi prisotnosti velike količine krvi v zarodku podoben krvnemu strdku. [The Developing Human, stran 65]

S tem se vsi trije pomeni besede alaqah točno ujemajo z opisom zarodka med alaqah stopnjo.

Naslednja stopnja, ki je omenjena v verzu, je mudghah stopnja. Arabska beseda mudghah pomeni “prežvečena substanca”. Če bi nekdo vzel kos žvečilnega gumija, ga prežvečil v svojih ustih in ga nato primerjal z embriom v mudghah stopnji, bi zaključil, da je zarodek v mudghah stopnji podoben prežvečeni substanci. To je zaradi prasegmentov na hrbtu zarodka, ki so “do neke mere podobni zobnim sledem v prežvečeni substanci”.

Poraja se nam vprašanje, kako je lahko Muhammad ﷺ (Mir z njim) vse to vedel pred štirinajstimi stoletji, če so to znanstveniki z uporabo napredne opreme in močnimi mikroskopi, ki tedaj niso obstajali, odkrili šele nedavno. Hamm in Leeuwenhoek sta bila prva znanstvenika, ki sta leta 1677 z uporabo izboljšanega mikroskopa (več kot 1000 let po Muhammadu ﷺ (Mir z njim) opazovala človeške spolne celice. Napačno sta mislila, da spolna celica vsebuje miniaturnega človeka, ki zraste, ko je položen v ženski spolni predel. [The Developing Human, p.9]

Častno upokojeni profesor, Keith L. Moore, je eden izmed svetovno najbolj izrazitih znanstvenikov na področju anatomije in embriologije in je avtor knjige The Developing Human, ki je prevedena v osem jezikov. Knjiga je znanstveno referenčno delo s strani posebne komisije v Združenih državah Amerike izbrana za eno najboljših knjig, ki so jih kdajkoli napisali. Dr. Keith Moore je upokojeni profesor anatomije in celične biologije na Univerzi v Torontu, Toronto, Kanada. Leta 1984 mu je Kanadska zveza anatomov (Canadian Association of Anatomists) podala najbolj odlikovano nagrado za anatomijo J.B.C. Grant Award. Usmerjal je številne mednarodne zveze, kot sta kanadsko in ameriško združenje anatomov in zbor združenja bioloških znanosti.

Med sedmo medicinsko konferenco, leta 1981, v Dammamu, v Savdski Arabiji, je profesor Moore dejal: “V veliko zadovoljstvo mi je bilo razjasniti kur'anske trditve o človeškem razvoju. Jasno mi je, da so te trditve prišle od Allaha do Muhammada ﷺ (Mir z njim), ker vse to znanje znanstveno ni bilo odkrito vse do nekaj stoletij nazaj. To mi dokazuje, da je Muhammad ﷺ (Mir z njim) moral biti Božji oz. Allahov poslanec. ”

Zatorej so profesorja Moora vprašali naslednje vprašanje: “Ali to pomeni, da verujete v to, da je Kur'an Božja beseda?” Odgovoril je: “Brez težav to sprejemam.”

Med konferenco je profesor Moore dejal: ” … ker je ponazoritev človeških zarodkov zapletena, za kar je odgovoren nepretrgan proces sprememb med razvojem, je predlagano, naj se sestavi nov sistem klasifikacij z uporabo terminov, omenjenih v Kur'anu in Sunnetu (kar je Muhammad ﷺ (Mir z njim) rekel, naredil ali odobril). Predlagani sistem je enostaven, razumljiv in ustreza sodobnemu embriološkemu znanju. Intenzivne študije Kur'ana in Hadisov (zanesljivo prenesene novice od Muhammadovih ﷺ (Mir z njim) družabnikov o tem, kar je Muhammad ﷺ (Mir z njim) rekel, naredil ali odobril) so v zadnjih štirih letih odkrile sistem klasifikacij o človeških zarodkih, kar je neverjetno, saj je bil zapisan v sedmem stoletju. Čeprav je Aristotel, osnovalec znanosti embriologije, s pomočjo študij o kokošjih jajcih v četrtem stoletju pred našim štetjem dokazal, da se piščančji zarodki razvijajo v stopnjah, ni podal nobenih podrobnosti o njih. Kolikor je znano iz zgodovine embriologije, je bilo vse do dvajsetega stoletja malo znanega o stopnjah in klasifikaciji človeških zarodkov. To je razlog, da opis človeškega zarodka v Kur'anu ne more biti baziran na znanstvenem znanju iz sedmega stoletja. Edina razumna razlaga je, da so bili ti opisi razodeti Muhammadu ﷺ (Mir z njim) od Allaha. Ni mogel sam vedeti takih podrobnosti, ker je bil nepismen in znanstveno neizobražen. ” [This is the Truth -video tape]

Nazaj Na Vrh